دوستی توسط ایمیل سوالاتی را مطرح کرد که آیا میتوان با توجه به همه پیشرفتهائی که در وب و وب 2 انجام شده هنوز به اینترنت به عنوان یک منبع پولساز نگاه کرد یا اینکه شرکتهای بزرگ تمامی راهها را بسته اند؟ این مقاله بطور اختصار سعی دارد به سوال فوق پاسخ بدهد:

همانطوری که میدانید در کارآفرینی ایده و طرح حرف اول را میزند، یک کارآفرین قبل از هرچیز نیاز به یک ایده جذاب دارد و علاوه بر آن باید نسبت به هدفی که دارد امیدوار باشد و همه تلاش خود را برای رسیدن به آن حتی اگر دست نیافتنی به نظر برسد انجام دهد.